ONZE FILOSOFIE


Wij helpen ondernemers om de juiste weg terug te vinden, zodat ze weer met plezier succesvol zijn.

Focus

De basis van iedere succesvolle onderneming is een heldere ROE (Reason Of Existence): wat is
het elementaire bestaansrecht van uw onderneming? Waar is uw onderneming goed in? Wat zijn haar kernkwaliteiten en -competenties? Waarin onderscheidt uw onderneming zich van uw concurrenten.

Eerst het doel dan de route

Een heldere visie is het uitgangspunt voor het formuleren van de doelen. We laten ons hierbij
niet beperken door de bestaande situatie en problematiek. Alle problemen zijn immers op te lossen. Veel ondernemers zijn in de loop der tijd het doel uit het oog verloren. Door de waan
van de dag zijn ze meer bezig met de route dan met het doel. Daarnaast ligt het doel niet oneindig vast.

Life cycle

Net als producten, hebben ook bedrijfsparadigma’s, mensen, processen, kortom alles, een life cycle. Ondernemers zijn vaak bezig om met kunst en vliegwerk de life cycle te verlengen. Dit is zonde, omdat het succes op termijn altijd minder wordt. Vóór de piek moet nagedacht worden over de nieuwe life cycle. De ROE vormt nog altijd de basis, maar het doel verandert.
Een helder doel is de sleutel tot succes. Als je weet waar je naartoe wilt, kan je de route (de strategie) concreet uitwerken. En komt er onverhoopt een obstakel op de weg, is het vinden
van een omleiding een stuk eenvoudiger.

Dashboard

Ook helpen wij u aan een goed dashboard. Zonder dashboard weet u immers niet of u nog op
de goede weg zit en of uw bedrijf nog functioneert zoals het hoort.