ONZE RELATIES EN DIENSTEN


Wij richten ons voornamelijk op het Nederlandse MKB. Wij werken voornamelijk voor ondernemingen waar de directeur ook de aandeelhouder is. Deze DGA’s (directeur groot aandeelhouder) hebben dezelfde drive als wij om hun bedrijf tot een succes te leiden.
Wij beschikken over jarenlange ervaring in transformatie en recovery trajecten waarbij wij regelmatig optreden als intermediair tussen u en de bank. Wij werken samen met een
uitgebreid netwerk van banken, accountants en gespecialiseerde adviseurs.

Bijzonder Beheer Zakelijk / Corporate recovery

Wij werken al ruim 15 jaar nauw samen met enkele grote Nederlandse banken bij het
begeleiden van ondernemers in corporate recovery trajecten (bijzonder beheer). Het betreft
hier ondernemingen in een “5 voor 12” situatie met acute liquiditeitsproblemen. Juist in dit
soort trajecten zijn de volgende zaken van belang om in korte tijd een onderneming weer op
de juiste weg te helpen: het doordringen tot de kern van de problematiek, onze no nonsense aanpak en de oprechte en confronterende spiegel die wij de ondernemer voorhouden.

Begeleiden van starters en snel groeiende ondernemingen

Starters en snel groeiende ondernemingen lopen een verhoogd risico om op te gaan in de waan van de dag en te weinig stil te staan bij hun ROE en hun doelen. Wij helpen deze
ondernemingen door periodiek te controleren of ze nog altijd op de juiste weg zitten en het bestaande doel nog altijd actueel is.
Daarnaast staan we ook stil bij de manier van aansturen. Naarmate een bedrijf groeit worden
er immers ook andere kwaliteiten verwacht van de ondernemer. De onderneming groeit, maar groeit de ondernemer mee?

Invoeren resultaat verantwoordelijkheid

Wij geloven dat iedereen in de organisatie bijdraagt aan het succes van de onderneming.
Helaas zijn de verwachtingen niet altijd helder en wordt het resultaat niet goed gemeten, waardoor teleurstelling en frustratie het gevolg is.
Op basis van een heldere visie, doelstellingen en strategie helpen wij ondernemingen om voor iedereen in de organisatie een praktisch dashboard te ontwikkelen. Wat verwacht je van
mensen? Hoe kan je dit meten? En aan welke knoppen moet je draaien om weer succesvol te
zijn?

Bedrijfsopvolging

Een onderbelicht onderwerp bij veel MKB bedrijven is de opvolging. Wie neemt het roer over wanneer u met pensioen wilt? En wanneer moet u hiermee beginnen?
Onze adviseurs weten het gat tussen generaties te dichten. Daarom zijn wij gespecialiseerd
in bedrijfsopvolging binnen familiebedrijven.